MENU

Soalan 4

Apakah Yang Perlu Dilakukan Sekiranya Anda Tidak Menerima Bil /Notis?

Jawapan

Anda Dikehendaki Datang Sendiri Ke Kaunter Cukai Taksiran, Bahagian Cukai Taksiran, Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta Ibu Pejabat MDPP, dengan membawa:-

  •  Bil/Notis lama atau
  • No. Akaun (jika ada) atau
  • No. lot/rumah dan kedudukan harta.

Soalan 5

Apakah jenis lesen yang perlu dipohon?

Jawapan

Semua jenis perniagaan sama ada berniaga di premis atau menjaja, lesen iklan dan lesen sementara.

Soalan 6

Adakah setiap pembinaan memerlukan pelan?

Jawapan

Ya, perlu kepada pelan berskala, dilukis oleh pelukis pelan berdaftar.