MENU

Soalan 1

Apa itu cukai taksiran?

Jawapan

Cukai Taksiran Am ialah cukai yang dikenakan keatas pegangan berkadar seperti :

  • Bangunan Kediaman
  • Bangunan Perniagaan (Kedai, Kompleks Perniagaan, Pejabat, Hotel
  • Bengkel, Stesen Minyak dan Panggung Wayang)
  • Bangunan Perindustrian (Kilang, Gudang, Loji, Depo dan Pencawang)
  • Tanah Kosong (Bangunan, Pertanian, Perindustrian dan Perniagaan yang terletak di dalam kawasan Majlis Daerah Pasir Puteh.

Soalan 2

Bilakah Tempoh Bayaran Cukai Taksiran perlu dijelaskan?

Jawapan

Cukai Taksiran dibayar 2 kali setahun iaitu :-

*  1/2 tahun pertama - 1hb Januari hingga 28hb Februari setiap tahun
* 1/2 tahun kedua - 1hb Julai hingga 31hb Ogos setiap tahun

Soalan 3

Bilakah Bil/Notis Cukai Taksiran Am Dikeluarkan?   

Jawapan
Bil Cukai Taksiran Am diserahkan/diposkan pada:-

  • Januari - 1/2 tahun pertama
  •  Julai - 1/2 tahun kedua

Notis (Borang E) diserahkan/diposkan pada:-

  • Mac - 1/2 tahun pertama
  • September - 1/2 tahun kedua