MENU

CUKAI PINTU

Maklumat mengenai Cukai Pintu / Cukai Harta Majlis Daerah Pasir Puteh

Pertukaran Alamat:

Sekiranya anda bertukar alamat, sila maklumkan kepada Majlis samaada dengan telefon, surat atau datang sendiri ke pejabat Majlis Daerah Pasir Puteh.

Sekiranya ada masalah tentang Cukai Pintu / Harta, sila hubungi:

Bahagian Penilaian, No Tel : 09-786 6011

Urusan:

 • Kaunter Bayaran
 • Pertanyaan
 • Pengeluaran Bil
 • Pertukaran Alamat
 • Permohonan Bayaran
 • Ansuran Tunggakan
 • Rayuan Cukai
 • Semakan Pertukaran Hakmilik
  (Borang I / Borang J)
 • Notis Borang E
 • Waran Borang F
 • Notis Borang G
 • Notis Borang H
 • Tindakan Undang-undang
 • Sitaan / Harta Rampasan