MENU

10. Undang-undang Kecil Iklan Pilihanraya

11. Undang-undang Kecil Perlesenan Tempat Letak Kereta Persendirian

12.Undang-undang Kecil Kerja-kerja Tanah

13.Undang-undang Kecil Iklan

14. Undang-undang Kecil Pasar

15. Undang-undang Kecil Perlesenan Anjing

16. Undang-undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap

17. Undang-undang Kecil Tandas Awam

18. Undang-undang Kecil Vandalisme