MENU

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN

 

  1. Satu Salinan Kad Pengenalan

 

  1. Satu Salinan Pendaftaran Syarikat SSM (Jika Berdaftar)

 

  1. Salinan Sijil Pengendalian Makanan (Bagi Premis Kedai Makan)

 

  1. 2 Keping Gambar Premis / kedai (Hadapan Premis/Dalam Premis)

 

  1. 1 Plan Lokasi Premis

 

  1. Satu Salinan Gran Tanah( Jika Tanah Milik

 

  1. Satu Salinan Perjanjian Sewa( Jika Premis Sewa)

 

  1. Satu Salinan Kelulusan Plan Bangunan Dengan Majlis