MENU

Kategori dan kegunaan tanah bagi jajahan ini adalah sebagaimana berikut:-

 • Tanah milik
  • pertanian: 81.97%
  • kediaman: 0.40%
  • perniagaan: 0.02%
  • perusahaan: 0.30%
 • Tanah Kerajaan : 2.80%
 • Tanah simpanan: 14.51%

Jadual 1: Kawasan Dan Jumlah Keluasan MDPP

Kawasan Luas
Daerah Limbongan 7.4 batu persegi
Mukim Bukit Abal Timur 1.0 batu persegi
Mukim Bukit Abal Barat 1.4 batu persegi
Mukim Selising 2.4 batu persegi
Mukim Padang Pak Amat 3.3 batu persegi
Mukim Telipot 5.3 batu persegi
Mukim Cherang Ruku 9.0 batu persegi
Mukim Kg Wakaf 1.0 batu persegi
Mukim Gong Datok Barat 3.3 batu persegi
Mukim Gong Datok Timur 3.0 batu persegi
Mukim Jeram 4.0 batu persegi
Mukim Bukit Tanah 1.7 batu persegi
Mukim Merbol 2.2 batu persegi
Mukim Kolam Tembusu 3.0 batu persegi
Mukim Changgai 2.0 batu persegi
Jumlah 50 Batu Persegi

 

(Sumber: Rancangan Tempatan 1999 Hingga 2009, 2006)