MENU

PEKELILING

Surat pekeliling perkhidmatan bilangan 16 tahun 2007

  • Pindaan kadar imbuhan tetap perumahan.

Surat pekeliling perkhidmatan bilangan 15 tahun 2007

  • Penjelasan mengenai perlaksanaan pemberian kemudahan dan pakaian istiadat, bantuan bayaran pakaian black tie dan bayaran menghadiri upacara rasmi.

Surat pekeliling perkhidmatan bilangan 11 tahun 2007

  • Memberi kenaikan bayaran perkhidmatan bagi pegawai lantikan secara Contract For Service

Surat pekeliling perkhidmatan bilangan 3 tahun 2007

  • Penurunan kuasa urusan penempatan dan pertukaran pegawai guna sama persekutuan.