MENU

SEMAKAN DAN BAYARAN CUKAI TAKSIRAN / CUKAI PINTU MENGGUNAKAN PORTAL PBTPAY 

PBTPay merupakan sebuah portal yang dibangunkan oleh Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) bagi menyediakan kemudahan notifikasi, semakan dan bayaran cukai taksiran secara berpusat. Ia juga akan diperluaskan kepada kemudahan semakan dan bayaran kompaun, lesen, sewa dan lain - lain lagi pada masa akan datang.

Link : https://pbtpay.kpkt.gov.my/

Segala pertanyaan boleh hubungi kami di talian seperti berikut :
No. Tel. : 09 - 7855800 ext : 820 (Bahagian Penilaian dan Pengurusan Harta)