MENU

Soal Selidik Kajian Mengenai Kepuasan Pelanggan Majlis Daerah Pasir Puteh

Soal selidik ini adalah untuk diisi oleh pelanggan bagi Pejabat Majlis Daerah Pasir Puteh

Tujuan kajiselidik ini dijalankan adalah untuk menilai kepuasan para pelanggan terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh Pejabat Majlis Daerah Pasir Puteh. Mempunyai 3 Bahagian (A, B dan C). Justeru, sukacita tuan / puan dipohon untuk melengkapkan semua butiran seperti yang tertera. Semua maklumat adalah untuk kegunaan kajian ini sahaja.

Sila KLIK Disini.