MENU

Pemegang Cukai Pintu/Taksiran Majlis Daerah Pasir Puteh boleh membuat Bayaran Cukai Pintu melalui Perbankan Internet (JOMPAY). Sila rujuk Lampiran untuk maklumat lanjut.

Jika belum menerima bil, sila Datang ke Bahagian Penilaian dan Pengurusan Harta MDPP (Tingkat 1) untuk mendapatkan salinan bil.

Jika belum membuat Penukaran Nama Harta, pemilik wajib membuat penukaran nama pemilik bangunan di Majlis sekiranya telah membeli hartanah berkenaan (Kegagalan anda boleh didenda tidak lebih RM2000 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali.