MENU

Borang Soal Selidik Kepuasan Pengguna selepas menggunakan Ezee Closer

Soal Selidik ini bertujuan untuk menilai tahap kepuasan pelanggan/pengguna terhadap kebersihan tandas di pejabat MDPP dan tandas-tandas awam. Justeru, sukacita tuan / puan dipohon untuk melengkapkan semua butiran seperti yang tertera. Semua maklumat adalah untuk kegunaan kajian ini sahaja.

Sila KLIK disini.