MENU

IKLAN JAWATAN KOSONG

MAJLIS DAERAH PASIR PUTEH

 

Berikut adalah senarai jawatan kosong di Majlis Daerah Pasir Puteh :

1. Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred FA29

2. Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred JA29

3. Penolong Jurutera Gred JA29

4. Pembantu Awam Gred H11

5. Pemandu Kenderaan Gred H11

6. Pembantu Penyelia Gred H11

 

CARA MEMOHON

 

  1. Borang permohonan boleh di muat turun melalui Laman Web Rasmi Majlis Daerah Pasir Puteh www.mdpputeh.gov.my
  2. Setiap permohonan hendaklah ditulis Nama Jawatan dibahagian atas sampul surat sebelah kiri.
  3. Borang permohonan yang telah lengkap hendaklah dihantar kepada:

Yang DiPertua,

Majlis Daerah Pasir Puteh,

16800 Pasir Puteh,

Kelantan.

 

  1. Permohonan daripada mereka yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam, Badan-Badan Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan mestilah mengemukakan borang permohonan tersebut melalui Ketua Jabatan masing-masing dan hendaklah disertakan dengan Salinan Penyata Rekod yang kemaskini serta Laporan Penilaian Prestasi Terkini.
  2. Borang permohonan yang lengkap diisi hendaklah disertakan dengan sekeping gambar berukuran pasport,salinan kad pengenalan, sijil lahir, sijil-sijil persekolahan, kelulusan akademik, transkip keputusan pemeriksaan semua semester yang telah disahkan.
  3. Permohonan yang lewat, tidak lengkap atau tidak mengikut syarat di atas tidak akan dipertimbangkan.
  4. Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga.
  5. Permohonan yang tidak menerima apa-apa jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.

Tarikh Tutup Permohonan adalah 19 JUN 2017 (ISNIN).

 

Muat Turun Borang

PDF iconborang_jawatan_kosong.pdf

iklan_jawatan_kosong_mdpp_2017.pdf