MENU

13 Julai 2020 - Ops Membersih Main Hole di Hadapan Kedai Mido, Bandar Pasir Puteh.

#KelantankuBersih

#PasirPutehkuBersih

#BersihIndahCeriaSejahtera