MENU

06 September 2019 - PASIR PUTEH Operasi bersepadu jabatan & kempen kesedaran solat jumaat di sekitar pusat rekreasi, tempat perkelahan, pasar dan tempat tumpuan ramai di Pasir Puteh.