MENU
  1. Komitmen kami adalah meningkatkan perkhidmatan yang cekap, berkualiti dan mesra
  2. Kami menjamin untuk mempertingkatkan kepuasan dan hubungan mesra dengan masyarakat
  3. Kami berjanji bahawa pencapaian cemerlang adalah matlamat kami bersama

A.)  Bahagian Pentadbiran 

1)    Melayan pertanyaan pelanggan dalam masa - 5 minit.
2)    Menerima sebarang aduan pelanggan secara bertulis - 5 minit
3)    Menerima aduan pelanggan melalui telefon - 5 minit
4)    Memproses permohonan sewa dewan, padang dan kenderaan - 10 minit
5)    Memproses permohonan kelulusan permit hiburan - 20 minit

B.)  Bahagian Pembangunan dan Kejuruteraan 

1)    Menguruskan permohonan mendirikan bangunan - dua minggu.
2)    Memproses permohonan Sijil Kelayakan Duduk - satu hari.
3)    Memproses permohonan membaiki jalan rosak - 20 minit
4)    Memproses permohonan lampu jalan - 10 minit
5)    Menjalankan lawat periksa tapak cadangan pembinaan – 1 hari
6)    Memproses permohonan sewaan jentera – 10 minit

C.)  Bahagian Perlesenan, Kebersihan dan Keindahan Bandar 

1)    Menerima permohonan lesen perniagaan – 10 minit
2)    Memproses permohonan lesen perniagaan – 30 hari
3)    Menerima dan memproses permohonan permit sementara – 60 minit
4)    Menerima dan memproses lesen iklan – 30 minit