MENU

e-Penyertaan

Dasar e-Penyertaan ini bertujuan untuk memulakan budaya dan amalan e-penyertaan demi meningkatkan ketelusan dan penyertaan awam dalam mempertingkatkan mutu perkhidmatan Majlis Daerah Pasir Puteh (MDPP).

MDPP sentiasa mengiktiraf penglibatan awam bagi membolehkan Jabatan untuk meneroka perspektif yang lebih luas, sumber maklumat, dan penyelesaian yang berpotensi untuk meningkatkan keputusan dan perkhidmatan. Ia juga menyediakan asas bagi hubungan produktif, dialog dan perbincangan yang lebih baik, dan tadbir urus yang teratur.

Objektif e-Penyertaan adalah untuk melibatkan rakyat dalam dasar pembangunan dan proses membuat keputusan melalui penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi.

>>KALENDAR E-PENYERTAAN<<

>>POLISI E-PENYERTAAN<<

>>LANGGAN EMAIL E-PENYERTAAN<<

>>LANGGAN RSS E-PENYERTAAN<<.

 

>>E-PENYERTAAN YANG SEDANG DIJALANKAN<<

SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN 01/01/18-31/12/18 

>>KOLEKSI E-PENYERTAAN YANG TELAH LALU<<

SOAL SELIDIK BERKAITAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN 06/11/16-28/11/16  => KEPUTUSAN SOAL SELIDIK