MENU

e-PEMBUATAN KEPUTUSAN

Apakah itu e-Pembuatan Keputusan?

E-pembuatan keputusan ialah penggunaan medium ICT untuk meningkatkan input rakyat dalam proses membuat keputusan oleh pihak Majlis Daerah Pasir Puteh. 

 

Bagaimanakah untuk anda memberi input kepada e-Pembuatan Keputusan?

Dari masa ke semasa pihak Majlis Daerah Pasir Puteh akan mewujudkan saluran untuk rakyat memberikan input agar pihak Majlis dapat menggunakan input tersebut bagi mempertingkatkan tahap perkhidmatan yang diberikan kepada rakyat.

Anda boleh mengikuti kami di media sosial rasmi Facebook MD Pasir Puteh dan juga Twitter MD Pasir Puteh bagi mendapatkan maklumat terkini termasuk pengumuman aktiviti yang melibatkan e-Pembuatan Keputusan.

 

Apakah peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi di dalam proses penglibatan e-Pembuatan Keputusan?

Sila rujuk polisi e-Penyertaan di sini.