MENU

Pengenalan Data Terbuka

Majlis Daerah Pasir Puteh menyahut inisiatif kerajaan untuk melaksanakan data terbuka bagi meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Halaman ini diwujudkan bertujuan untuk memaparkan set data yang boleh dikongsikan dan digunakan semula oleh rakyat, agensi sektor awam atau swasta untuk sebarang tujuan.
 

Terma Penggunaan ini ditadbir oleh Undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data bagi data tersebut :

Pautan Set Data Terbuka Kerajaan

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi Terma dan Syarat Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0 berikut :

Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan