MENU

Borang-borang melibatkan Bangunan adalah sebagaimana berikut:

1. Borang Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan MDPP 2017

borang_permohonan_baru_2017.pdf

2. Borang A- UUK Kerja Tanah 2010. 

borang_a_-_uuk_kerja_tanah_2010.pdf

3. Borang A- Permohonan Untuk Kebenaran Merancang

borang_a_km_mdpp.pdf

4. Borang A- Perakuan Pelan-Pelan Bangunan/Struktur

borang_a_-_perakuan_pelan-pelan_bangunan_struktur.pdf

5. Borang B

borang_b.pdf

6. Borang C - Notis Siap Pancang Tanda(Setting Out)

borang_c_-_notis_siap_pancang_tanda_setting_out.pdf

7. Borang D

borang_d.pdf

8. Borang E

borang_e.pdf

9. Kiraaan Bayaran Proses Pelan

kiraan_bayaran_proses_pelan.pdf

10. Senarai Semak Bangunan 1 hingga 4 unit

1_hingga_4_unit_-_agensi_agensi_yg_dirujuk_-_bilangan_plan.pdf

11. Senarai Semak BANGUNAN 5 UNIT KE ATAS DAN KATEGORI PROJEK

 

5_unit_ke_atas_-projek-_-_agensi_yg_dirujuk_-_bilangan_plan._pind.1_2017.pdf

 

borang_semak_dokumen_2014_pind._1_17.pdf