MENU

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA 709 AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010

Tarikh Persetujuan Diraja : 2 Jun 2010

Tarikh diterbitkan dalam Warta : 10 Jun 2010