MENU

19 September 2019 bersamaan 19 Muharram 1441H - Pemantauan perlupusan rampasan makanan habis tempoh dan makanan yang tidak diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Pemantauan ini dijalankan oleh Bahagian Keselamatan Kualiti Makanan Pejabat Kesihatan Daerah Pasir Puteh dengan kerjasama Pihak Majlis Daerah Pasir Puteh.

Related Links